طراحی موشن گرافیک

موشن گرافیک چیست ؟ موشن گرافیک بیشتر به انیمیشن شباهت دارد . با این تفاوت که انیمیشن داستانی را روایت میکند و بیشتر به شخصیت های داستان میپردازد . اما موشن گرافی بیشتر به جنبه های سمبلیک گرایش دارد از همین رو بیشتر مورد توجه شرکت ها و صاحبان کسب و کار است . برند سازی یکی از مهمترین ویژگی های موشن گرافی به شمار میرود . در موشن گرافیک شما میتوانید نحوه ایجاد و شکل گیری یک برند را نمایش دهید . همچنین شما میتوانید امکانات یک محصول یا ویژگی های یک کمپانی را با ذکر جزئیات در موشن گرافی به نمایش بگذارید .

فهرست